Välkommen!

Effect Management har utvecklat individer, organisationer och verksamheter i 25 år. Vi brinner för att i nära samarbete med kunder åstadkomma bestående förändringar. Tillsammans med våra kunder skapar vi resultat!

2016.05.04
exeqtive - ledarutvecklingsprogram för kvinnliga chefer & ledare
exeQtive är ett ledarutvecklingsprogram för kvinnor med personal- och resultatansvar. Programmet består av utbildningsdagar samt att deltagarna får en personlig mentor som följer och stödjer adeptens utveckling under ett år. Deltagarna ska alltså ha en chefsposition idag och en ambition och vilja att utvecklas i sin ledarroll. Nästa omgång startar i augusti. Antagning pågår.
Läs mer
Grundläggande Chefs- & ledarskap
Nästa start 26 april

Samarbetet är framgångsrikt med mycket goda utvärderingar


Maria Preiholt, HR Manager Tieto