Säffle Kommun

logga

 

Effect Management har varit ett mycket gott stöd i de senaste årens verksamhets- och organisationsutveckling inom Säffle Kommun. Uppdragen har bestått i att stödja oss i utveckling av politiker, ledningsgrupp, chefer och just nu av 1200 medarbetare. Effects styrka är att jobba såväl med strukturer som mänskliga processer på ett professionellt sätt.

 

För min egen del har jag gått Integrerat ledarskap (Effectivt Ledarskap, steg 2) i Effects Öppna program, vilket gjort mig mer medveten som ledare och utvecklat mitt personliga ledarskap.

Effects styrka är att jobba såväl med strukturer som mänskliga processer på ett professionellt sätt.

Daniel Bäckström, kommunalråd
Säffle Kommun