EMA Scorecard

Alla företag och organisationer behöver en plan för sin verksamhet och sin utveckling. Och nästan alla har en plan. Men, är den bra?

 

Det finns ett uttryckssätt som säger att "Du får vad Du mäter!". Då uppstår minst tre frågor: Mäter Du överhuvudtaget? Vad mäter Du? Vilka svar får Du?

 

Vi har under många år utvecklat och förädlat vår egen metod för affärsutveckling och verksamhetsutveckling, EMA Scorecard (EMA är en förkortning av Effect Management Affärsutveckling). Den bygger på de vanligast förekommande stegen i uppbyggnaden av ett Balanserat Styrkort (Balanced Scorecard), vision, affärsidé, perspektiv, strategiska mål, avgörande framgångsfaktorer, mått och mål samt handlingsplan.

 

Så långt kan de flesta som är bekant med det balanserade styrkortet strukturera sin verksamhet. Det leder normalt till en sund rannsakan av verksamhetens inriktning och också till mera medvetna prioriteringar vid beslut. En förbättrad lönsamhet och effektivitet är också ofta resultatet.

 

Vi har tillfört begreppet Identitet. Genom att se på faktorer som historiskt har bidragit till företagets/organisationens resultat, fångas framgångsfaktorer, existerande företagskultur och drivkrafter upp. Denna insikt ger sedan möjligheter att se vad som är relevant för den framtida resultatutvecklingen.

 

Det strukturerade arbetssättet genomförs i tät dialog med många i företaget/organisationen och på så vis uppnås en hög grad av påverkansmöjlighet från många och en hög grad av delaktighet.

Valet av pedagogik vid genomförandet säkerställer också ett högt engagemang.

 

Till EMA Scorecard finns också ett verkningsfullt IT-stöd.

Genom att arbeta med affärsutveckling på ovanstående sätt erhålls en affärsplan som är utarbetad av många. Den är koncentrerad på de viktigaste sakerna. Den är förankrad, många har gjort ett personligt åtagande, många kommer att arbeta för att uppsatta mål nås. Utöver detta får många en helhetssyn och förståelse för fler verksamheter utöver den egna samtidigt som den egna insatsen sätts i en relation till helheten. Det blir en effektiv målstyrning.

Vill du komma i kontakt
med oss?