Aktuellt

2016.05.04
exeqtive - ledarutvecklingsprogram för kvinnliga chefer & ledare


exeQtive är ett ledarutvecklingsprogram för kvinnor med personal- och resultatansvar. Programmet består av utbildningsdagar samt att deltagarna får en personlig mentor som följer och stödjer adeptens utveckling under ett år. Deltagarna ska alltså ha en chefsposition idag och en ambition och vilja att utvecklas i sin ledarroll. Nästa omgång startar i augusti. Antagning pågår.

exeQtive arbetar för att kvinnor ska få uppmuntran att klättra i sin karriär, få stöd i att utöva sitt personliga ledarskap inom sin organisation, samt få hjälp att utvidga sitt kontaktnät. Utvecklingen ska komma både individen och organisationen till godo. Vårt perspektiv syftar till kunskap, handling och stöd - för att få fler kvinnor i ledande positioner.

Att satsa på kvinnor i organisationen är att ta tillvara HELA den kompetens som finns inom organisationen. Det är också en viktig signal för att locka till sig ytterligare kompetenta kvinnor.

Vår utgångspunkt är att kvinnor ska få uppmuntran att klättra i sin karriär, få stöd i att utöva sitt personliga ledarskap inom sin organisation, samt få hjälp att utvidga sitt kontaktnät. Det är vad exeQtive arbetar för. Vi vill genom programmet bidra till var och ens personliga utveckling av sitt ledarskap. Den utvecklingen ska komma både individen och organisationen till godo.

Programblad