Aktuellt

2015.10.19
Effect välkomnar Lennart Proper som ny konsult


Förbättringsarbeten med fokus på processeffektivisering och kvalitet är ett område där Effect vinner mark.

Detta är bland annat ett resultat efter vår satsning på att öka kunskapen hos företag och organisationer inom LEAN. Här kommer Lennart in med en synnerligen solid erfarenhet som kommer att vara till stor nytta för våra kunder, säger Peter Rovér.


Läs mer om Lennart