Aktuellt

2015.02.03
www.remoteleadership.se


Ledarskap på distans skapar fortfarande mycket missnöje, både hos ledare och medarbetare. Vad är ledarskap på distans?
Hur mycket kan du påverka när du leder på distans?

Ledarskap på distans spelar roll. Om vi inte ser upp, så blir en organisation på avstånd mindre effektiv, gör fel saker och medarbetarna ogillar varandra.

Effect har skapat "Center for Remote Leadership and Virtual Teams" som är en samlingsplats för kunskapen kring distansledarskap. Tveka inte att ta kontakt med oss om ni vill diskutera ert företags utveckling vidare, och använda våra resurser och kunskaper.

Läs gärna mer på vår web  www.remoteleadership.se