Aktuellt

2014.04.14
Allvarligt talat – varför har du en ledningsgrupp?


Läs Peter Rovérs krönika i VF Näringsliv april

Allvarligt talat – varför har du en ledningsgrupp?

Effektivt ledningsarbete är inte samma sak som effektivt ledningsgruppsarbete.

Att leda och styra en verksamhet har vi alla idéer och uppfattningar om hur det skall göras. En organisation, liten eller stor men i alla fall kanske mer omfattande än ett fåmansbolag, behöver en ledningsgrupp. I ledningsgruppen skall vd och chefer sitta. Cheferna skall representera olika funktioner. Eller hur? Ja, jag vet, det ser inte ut så hos alla. Och det skall nog inte göra det. Men vilka sanningar sitter vi med kring hur företag skall ledas, styras och utvecklas?

Tillsammans med IFL vid Handelshögskolan i Stockholm startade vi på Effect två vd-grupper för ett par år sedan. Konceptet, som heter ERFA, bygger på att en grupp med erfarna företags- & verksamhetsledare träffas tre gångar per år och hjälper varandra att analysera och komma med lösningar på strategiska utmaningar. För några veckor sedan körde vi ett möte där vi hade ett tema. Medlemmarna i gruppen hade uttryckt önskemål att få diskutera frågor om ledningsgrupp och ledningsgruppens arbete. Ett spännande ämne.

När man samlar många smarta hjärnor i samma rum tänks smarta tankar. Redan efter en kort stund konstaterade vi att frågan eller temat var felformulerad. Att leda och styra en verksamhet handlar inte om ledningsgruppsarbete. Det handlar om ledningsarbete. Ett vitalt och dynamiskt samtal följde, där ledningsgrupp faktiskt bara blev ett sätt att formera ledningsarbete. Fokus blev istället på effektivt ledningsarbete och struktur och form för detta.

Vi var 13 personer i mötet. Och vi hade 13 olika sätt att driva vårt ledningsarbete. Bara det är spännande tycker jag. För jag och flera med mig satt med ”sanningar” om att företag och organisationer bäst leds och styrs av en ledningsgrupp. Men i några representerade företag fanns inte ens en ledningsgrupp. Andra arbetade med temporära grupperingar som sattes samman utifrån ämne, fråga, projekt eller utmaning. Några hade flera grupperingar – inte ovanligt med att dela upp det i en konstellation som jobbar med strategiska frågor och en annan som jobbar med operativa frågor. I några grupperingar satt personer som blivit utvalda på grund av personlighet och engagemang. I andra satt personer som representerade olika funktioner. Hur styrd är man av ramar och regler som en del i en större koncern? Och hur mycket ramar och regler behöver man ha i en mindre och mer snabbfotad verksamhet? Frågorna blev många. Svaren och slutsatserna blev som ni förstår inte av karaktären ”svart och vitt”.

Många nya perspektiv och idéer delades. Vi blev alla tvingade till att reflektera över hur ledningsarbetet ser ut i våra egna organisationer. Det borde vi göra oftare! Vilka faror och begränsningar ligger egentligen i att formera i ledningsgrupp? Kanske är det bättre att ha rörligare organisering av dessa frågor som rör ledningsarbete. För hur många skall man vara i en ledningsgrupp? Vilka är grunderna för att sitta med där? Är tiden verkligen effektivt använd för alla? Vilka signaler sänder man ut om man behöver flytta bort någon? Eller lyfta in någon? Hur gör vi med stödfunktioner och staber? Vilka avstånd bygger vi i organisationen? Och förväntningar?

Ja, vad är rätt och fel? Det finns inga rätt och fel! Slutsatsen blev att vi som företags- och verksamhetsledare behöver fråga oss själva: Vad är rätt för oss? Just nu. Och vad är rätt för mig som vd - givet det jag är duktig respektive mindre duktig på?

Så – som företagsledare (och styrelse) måste vi skilja på vad effektivt ledningsarbete och effektivt ledningsgruppsarbete faktiskt är!

Vilka sanningar sitter du med? Och om du har en ledningsgrupp – varför?

Peter Rovér
VD, Effect Management