Effect Management Development AB är ett Gasellföretag!

Varför utser DI Gasellföretag?dold

Sverige behöver tillväxt, och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder. Därför utser Dagens Industri sedan år 2000 de snabbast växande företagen i landet, Sveriges Gaseller.

Begreppet Gaseller är skapat av den amerikanske forskaren David Birch. Redan för 20 år sedan visade han att det var de små, snabbväxande företagen som ökar antalet arbetstillfällen, till skillnad från ekonomins elefanter som i bästa fall står stilla, men alltför ofta i stället minskar sysselsättningen.

Dessutom skiljer sig Gasellerna från de allra minsta musföretagen, som bara jobbar för brödfödan och avstår från expansion.

Gasellerna är således näringslivets dynamiska mellanskikt. Men kriterierna är hårda. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag klarar kraven för att utses till Gasellföretag, visar forskning från Handelshögskolan i Stockholm.


En Gasell
. har offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
. har en omsättning som överstiger 10 Mkr.
. har minst tio anställda.
. har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen.
. har under samma period minst fördubblat sin omsättning.
. har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
. har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
. har sunda finanser.

login
Vill du komma i kontakt med oss?
1