Reflagera mera!

När Du lärt Dig konsten att reflagera, så är Du så nära ständiga förbättringar som Du kan komma! De flesta av oss har sina mönster. Mönster som innebär att vi utför saker på ett likartat sätt, mönster som gör att vi tänker på ett speciellt sätt, mönster som gör att vi tar beslut på ett visst sätt. Det innebär att vi gör det mer eller mindre automatiskt, utan att tänka på ATT vi gör det och utan att tänka på HUR vi gör det. Det är oftast bra! Vi är tränade i att göra det och då går det som regel fortare än om vi skulle göra det på ett annat sätt.

Men leder det till utveckling, tillräcklig utveckling? Ja, kanske, men inte säkert. Om Du istället sätter av fem minuter i slutet av dagen och funderar över, reflekterar över, VAD Du har gjort under dagen, HUR Du har gjort det och VARFÖR, så kanske Du kommer fram till att Du vill eller kanske vill göra det på ett lite annorlunda sätt.  GÖR det på det annorlunda sättet! AGERA! Därefter REFLEKTERAR Du över hur det blev då.  Kanske ändrar Du lite igen och AGERAR igen!

Ta Dina fem minuter per dag, sammantaget blir det blir ungefär 2 dagar under ett år eller mindre än 1 % av Din arbetstid, det är vad Du investerar i Dig själv i tankar om hur Du kan gör saker och ting på ett annorlunda och bättre sätt.

Vår erfarenhet är att Du får mångfalt igen! Reflektera och gör! Gör det till en vana! Då går det så fort och automatiskt till slut att Du inte längre behöver de två verben REFLEKTERA och AGERA. Det räcker med ett REFLAGERA! Verbet existerar inte den svenska ordlistan...än! Det skall bli Effects gåva till Er. Vi kommer att arbeta konsekvent och stenhårt på att få Språkgranskningsnämnden att godkänna det nya verbet! Varför? Jo, det ger Dig och alla andra som lärt sig att reflagera en konkurrensfördel som inget annat, så..

REFLAGERA mera!

Vill du komma i kontakt
med oss?