Grupputveckling

Att skapa effektiva och trygga grupper/team sker genom att först skapa enighet om vad som är bra och vad som behöver utvecklas i just din grupp. Därefter krävs motivation för att vilja utvecklas och skapa enighet kring hur det ska ske och följas upp.

 

Många gånger handlar det konkret om att, genom gruppövningar, få teammedlemmarna att förstå och uppskatta varandras olikheter, att skapa enighet och förankring kring gruppens mål samt definiera och tydliggöra roller och vägen mot målet.

 

Det handlar också om att synliggöra behovet av att tänka nytt och prova andra sätt att arbeta. För att få bästa effekt av en teamutveckling ska hela gruppen arbeta med sin utveckling samtidigt. Vi specialanpassar upplägget utifrån kundens önskemål.
 

login
Vill du komma i kontakt med oss?
1